023 - 544 19 88 info@tiedert.nl
  • DESKUNDIG
  • GECERTIFICEERD
  • INTEGER
  • ONAFHANKELIJK

Erfpachttaxatie

Erfpachttaxatie: uw erfpacht op juiste waarde getaxeerd

In het Burgerlijk Wetboek zijn slechts 15 artikelen die gaan over erfpacht. Dat is door de wetgever ook zo bedacht om partijen een grote mate van flexibiliteit te geven. Praktisch nadeel is dat er heel veel verschillende erfpachtcontracten zijn, die allemaal een verschillende waarde vertegenwoordigen.

Een taxatie van de erfpacht vergt dan ook veel kennis en ervaring. Dat vraagt om een taxateur met erfpachtspecialisatie. TIEDE Rentmeester | Taxateur is die onafhankelijke erfpachtdeskundige die u graag helpt met de erfpachttaxatie. Het resultaat is altijd een solide onderbouwd taxatierapport.

Wat maakt ons tot erfpachtspecialist?

Meer dan bij de taxatie van eigendom moet de akte die het recht beschrijft, uiterst zorgvuldig worden beoordeeld en geanalyseerd. Dankzij jarenlange ervaring weten wij precies waar het op aankomt. Essentiële vragen in het taxatietraject zijn voor ons onder meer:

  • Gaat het om een tijdelijk of een eeuwigdurend recht van erfpacht?
  • Wat is er in erfpacht uitgegeven?
  • Hoe hoog is de canon? Wanneer kan deze worden herzien?
  • Wat is de privaatrechtelijke bestemming van de in erfpacht uitgegeven zaak?
  • Welke regels geleden er bij een canonvaststelling?

Tips en ervaringen van Tiede de Boer

“In de dagelijkse praktijk van erfpachtzaken zie ik toch wel het nodige fout gaan. Zo kom ik erfpachters tegen die spreken over ‘eigendom belast met erfpacht”. Dit geeft voor mij aan dat de betrokkenen geen goed beeld hebben van wat het recht werkelijk inhoudt.”

“In het Burgerlijk Wetboek zijn maar 15 artikelen die gaan over erfpacht. Dat is door de wetgever ook zo bedacht om partijen een grote mate van flexibiliteit te geven. Praktisch nadeel is dat er heel veel verschillende erfpachtcontracten zijn.”

“Of het erfpachtrecht kortdurend is, of eeuwigdurend. De discussie over de hoogte van de canon zal altijd voortduren.”

“Erfpacht kan een prima instrument zijn om een bepaald doel te bereiken en is dan ook zeker geen ouderwets instrument. Wel zal het instrument van erfpacht zorgvuldig en met verstand van zaken moeten worden ingezet.”

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een erfpachttaxatie. We verstrekken u dan graag meer informatie over onze aanpak.